Velkommen til våre nettsider

Advokat Bjørn-Ivar Borgund har trådt inn i advokatfellesskapet Hove & Co fra 01.03.2019. Ytterligere opplysninger er å finne på advokatfelleskapets hjemmeside www.hoveco.no.

Advokat Bjørn-Ivar Borgund kan nå kontaktes på telefon 70 16 10 50 eller e-post: borgund@hoveco.no.