Velkommen til våre nettsider

Våre nettsider er under utarbeidelse...

Advokat Bjørn-Ivar Borgund kan kontaktes på telefon 70 12 70 20 eller e-post: borgund@jus.as.